فرآیند انجام کار

در این صفحه از مراحل و فرایند ترجمه مدارک خود در دارالترجمه مهاجران آشنا خواهید شد.

مرحله اول

مشاوره رایگان و دریافت مدارک شما

مرحله دوم

ترجمه مدارک توسط مترجم رسمی زبان مورد نیاز شما

مرحله سوم

ارسال و دریافت تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه

مرحله چهارم

بررسی و چک ترجمه و تاییدات توسط تیم مهاجران

مرحله پنجم

مرحله پایانی و تحویل مدارک

شبکه های اجتماعی

 

آدرس ما

تهران، خیابان کارگر جنوبی، نبش خیابان نظری، ساختمان نادر، طبقه سه، واحد ده

تماس با ما

 

تلفن:   ۶۶۴۰۲۴۴۶-۰۲۱         ۶۶۴۶۳۱۷۹-۰۲۱
همراه:  ۰۹۹۱۲۶۵۴۷۹۰

ایمیل:   mohajeran.translation@gmail.com