اصول ترجمه انگلیسی

به کار بردن صحیح اصطلاحات در متون

در صورتی که در هنگام روبرو شدن با ساختاری در زبان مبدا تنها با پیدا کردن نهاد و گزاره ترجمه را آغاز کنید ممکن است که تجزیه ساختاری  درست انجام شود اما برخی مفاهیم تنها در صورتی به درستی انتقال می یابد که مترجم شناخت صحیحی از فرهنگ و محیط زبان مقصد و حال و هوای کلی متن داشته باشد. به این اصل آنالیز کلام اطلاق می گردد.

پس اگر اصول ترجمه انگلیسی را رعایت نکنید هرگز نمی توانید آنالیز کلامی را به درستی روی متن خود اجرا کنید و از اصول ترجمه به دور خواهید ماند.

ترجمه مفهومی بجای ترجمه کلمه به کلمه

نخستین گام در اصول ترجمه انگلیسی : ابتدا باید متنی را که قصد ترجمه آن را دارید مطالعه کنید. مناسب ترین واحد در ترجمه، جمله است. اگر بخواهید ترجمه را از کلمه آغاز کنید از فوت و فن ترجمه دور می شوید و قاعدتا در یکسان سازی مفهوم به مشکل برمی خورید.

قرارگیری فعل و فاعل در جای مناسب

 قدم بعدی در اصول ترجمه انگلیسی برای چیدمان درست کلمات در کنار هم باید توجه داشته باشیدکه زبان مقصد و دستور زبانی آن چیست  برای مثال در جملات انگلیسی فعل در اول هر جمله قرار می‌گیرد در حالیکه در زبان فارسی فعل در آخر جمله است.

 پس از شناسایی عناصر جمله باید هر کدام از آنها را در جایگاه صحیح خود قرار دهید. باید توجه داشت که خواننده یک متن نباید متوجه این موضوع شود که این جمله برگردان یک جمله انگلیسی است و این نیز بار دیگر دشواری اصول ترجمه را آشکار می سازد.

تداخل زبانی

تداخل زبانی به معنای ساخت جمله ای در زبان مقصد با حفظ شکل زبان مبدا است. درواقع تداخل زبانی نشان دهنده اثر زبان مبدا روی زبان مقصد است که این تاثیر می تواند مثبت یا منفی باشد.

تاثیر مثبت سبب سرعت دهی به روند ترجمه می شود. مانند کلمات مشترک بین دو زبان و تاثیر منفی می‌تواند به صورت به هم زدن جمله بندی در زبان مقصد جلوه گر شده و از رسایی متن بکاهد.

شیوه جابجا کردن جملات

لازم به ذکر است که از دیگر اصول ترجمه انگلیسی که پیاده کردن آن چالشی برای مترجم است، شیوه جابجا کردن جملات می باشد که وی از این طریق توانمندی خود در ساختن جمله و منتقل کردن محتوا را به رخ می کشد.

در این روش مترجم باید از استایل زبان مبدا فاصله بگیرد و تا حدممکن به شکل جملات در زبان مقصد نزدیک گردد.  با توجه به آنچه درباره تشابه ظاهری ذکر گردید، هرچه مقدار جابجایی افزایش یابد تشابه ظاهری کاهش خواهد یافت.