ترجمه سند مالکیت

سند مالکیت تک برگی با مهر برجسته دفترخانه قابل ترجمه و تایید می‌باشد. سند مالکیت دفترچه ای باید دارای پلمپ باشند و اصطلاحا منگوله دار باشد و همچین تمامی نقل و انتقالات و رهن و توضیحات و … باید دارای مهر دفترخانه باشد