ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی

ریزنمرات دانشگاه آزاد با مهر و امضای معرفی شده امور فارغ التحصیلان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد و دانشنامه دانشگاه آزاد با داشتن هولگرام قابل ترجمه رسمی و تایید می باشد. ریزنمرات و دانشنامه های پزشکی تنها با مهر و امضای معرفی شده وزارت بهداشت قابل ترجمه رسمی و تایید می‌باشد. جهت ترجمه رسمی و تایید ریز نمرات و دانشنامه دانشگاه های دولتی متقاضی باید در سامانه سجاد ثبت نام کرده و استعلام اصالت مدرک را از وزارت علوم دریافت نماید. لازم به ذکر است در صورت تمایل دفتر ترجمه رسمی مهاجران مراحل ثبت نام در سامانه سجاد و دریافت استعلام را برای شما انجام خواهد داد