ترجمه رسمی کارت بازرگانی هوشمند توسط دارالترجمه رسمی مهاجران

دریافت ویزای شینگن، کانادا و آمریکا مراحل بسیار پیچیده‌ای دارد. سفارتخانه کشورهای خارجی برای صدور ویزا مدارک متعددی را برای بررسی تمکن مالی و دارا بودن انگیزه برگشت متقاضی به کشور اصلی از افراد درخواست می‌کنند. یکی از مهم ترین مدارک شغلی که تجار می بایست به سفارت ها ارائه دهند کارت بازرگانی هوشمند می باشد.

با استفاده از کارت بازرگانی هوشمند ،افراد واردات و صادرات کالا به کشور امجام میدهند. این کارت توسط اتاق بازرگانی صادر می شود. تفاوت اصلی کارت‌های بازرگانی هوشمند با کارت‌های بازرگانی قدیمی در تراشه و شماره سریال یکتای قرار گرفته روی کارت‌های بازرگانی هوشمند است.

ترجمه رسمی کارت بازرگانی هوشمند

زیرا دیگر امکان تقلب وجود ندارد و به همین علت ترجمه رسمی شان بیشتر اعتبار دارد. همچنین در مواقعی که فرد درخواست ویزای سرمایه‌گذاری می‌دهد نیز ارائه ترجمه رسمی کارت بازرگانی هوشمند موردنیاز است. کارت بازرگانی در دسته مدارک شغلی قرار می گیرد که علاوه بر ویزاهای تجاری برای انواع دیگری از تایپ های ویزا نیز به سفارت ها ارائه می شود.

= ارائه ترجمه رسمی کارت بازرگانی به سفارت امتیاز مثبتی در خصوص صدور ویزا محسوب می گردد.

شرایط ترجمه رسمی کارت بازرگانی هوشمند

برای ترجمه رسمی کارت بازرگانی هوشمند  تنها ارائه اصل کارت به دارالترجمه مهاجران کافیست  اما در صورتی که به تاییدات دادگستری و خارجه نیاز داشته باشید باید این سند به همراه استعلام صادر شده از اتاق بازرگانی که ممهور به مهر و امضای اتاق بازرگانی باشد به دارالترجمه تحویل داده شود تا دارالترجمه رسمی بتواند با ارائه اصل کارت بازرگانی و تاییدیه آن به دادگستری و خارجه نسبت به اخذ تاییدات اقدام کند.

برای دریافت تاییدیه اتاق بازرگانی و پرداخت حق عضویت، باید به اتاق بازرگانی شهر خود مراجعه کنید. بعد از پرداخت حق عضویت می توانید نسبت به اخذ تاییدیه از اتاق بازرگانی اقدام نمائید.

همچنین کارت بازرگانی شما باید خوانا باشد و شماره سریال و دیگر مشخصات درج شده روی آن مخدوش نشده باشند؛ چرا که ترجمه رسمی کارت‌های بازرگانی هوشمند مخدوش شده فاقد اعتبار است.

مدت‌ زمان ترجمه رسمی کارت بازرگانی هوشمند

توصیه ما به مسافران عزیز این است که ترجمه های خود را یک هفته قبل از ورود به سفارت انجام داده باشند و به دقیقه ی نود موکول نشود.

از آنجایی که ترجمه مستلزم زمان و دقت و تجربه است می بایست این کار با دقت انجام شده و بررسی های لازم بر روی متون انجام شود تا از بروز خطاهای ناخواسته در ترجمه پیشگیری شود.

مدت زمان ترجمه رسمی بطور میانگین بین دو الی سه روز کاری می باشد و در برخی موارد که افراد به ترجمه رسمی کارت بازر‌گانی هوشمند خود در زمان کمتری نیاز دارند، دارالترجمه مهاجران این امکان را فراهم آورده است که ترجمه رسمی این سند طی یک روز کاری انجام شود. البته این امر به‌شرط پایین بودن ترافیک کاری دارالترجمه قابل انجام است.

هزینه ترجمه رسمی کارت بازرگانی هوشمند

هزینه در انجام ترجمه رسمی مدارک اهمیت زیادی دارد؛ چرا که افراد باید مدارک متعددی را برای ارائه به سفارتخانه موردنظر خود ترجمه کنند.

نرخ ترجمه رسمی مدارک هرساله توسط اداره کل اسناد و امور مترجمان قوه قضاییه و کانون مترجمان رسمی منتشر می‌شود. به همین علت امکان تغییر نرخ توسط دارالترجمه‌ها وجود ندارد و تمام آن‌ها ترجمه رسمی کار‌ت باز‌رگانی هوشمند را با نرخ‌های تعیین‌شده انجام می‌دهند.

هزینه انجام ترجمه رسمی کارت بازرگانی هوشمند از فارسی به انگلیسی مبلغ ۴۰ هزار تومان است.

وهزینه انجام ترجمه رسمی کارت بازر‌گانی هوشمند از فارسی به غیرانگلیسی مبلغ ۴۸ هزار تومان می‌باشد.

طبق نرخنامه کانون مترجمین، هزینه حق دفتری، پلمپ، اسکن و کپی برابر اصل به جمع کل مبلغ ترجمه اضافه میگردد.