ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی

مدت زمان ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی چقدر است؟

هزینه ی ترجمه ی رسمی کارت نظام پزشکی چقدر است؟

هزینه تائیدات دادگستری و وزارت خارجه چقدر است؟

شرایط ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی با تائیدات دادگستری و امور خارجه چیست؟

 مدت زمان ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی ۱ روز کاری و با اخذ تائیدات ۳ روز کاری می باشد.

ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی

ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی 

کارت نظام پزشکی چیست؟

سازمان نظام پزشکی کشور برای شناخت و سازماندهی اعضاء و ارائه ی تسهیلات و خدمات ملی، رفاهی، تفریحی و … همچنین مشارکت در برنامه های سازمان برای هر یک از فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته های مختلف پزشکی مثل دندانپزشکی، داروسازی، مامائی، فیزیوتراپی، تغذیه، بینایی سنجی و … کارت عضویت صادر می کند که به عنوان کارت نظام پزشکی شناخته می شود.

مشخصات کارت نظام پزشکی از قبیل نام و نام خانوادگی ، کد ملی، تاریخ اعتبار و مهم تر از همه کد نظام پزشکی یا شماره عضویت آن می باشد. برای صدور این کارت باید دانشنامه تحصیلی پزشکی از طرف وزارت بهداشت صادر شود یا پروانه موقت و دائم مطب پزشک به همراه مدارک شخصی و هزینه ی عضویت، به سازمان نظام پزشکی تحویل گردد.

در رابطه با افرادی که دارای مدرک تحصیلی پزشکی از دانشگاه های خارج کشور هستند و دانشنامه ی تحصیلی مربوط به وزارت بهداشت و درمان کشور را ندارند اخذ گواهی از اداره ی بین الملل وزارت بهداشت جهت صدور کارت نظام وظیفه ضروریست.

ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی

کارت نظام پزشکی درچه مواقعی باید ترجمه رسمی شود؟

 

  • مهاجرت و فعالیت به عنوان پزشک در خارج از کشور (جهت اخذ ویزا)
  • ادامه تحصیل و اخذ بورسیه در دانشگاه های بین الملل
  • در مواردی مثل عقد قرارداد با شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی خارج از کشور

ارائه ی اصل کارت که شامل اطلاعات شخصی و پرسنلی در قسمت رو و هشدارهای حفظ و نگهداری در قسمت پشت آن درج شده است برای ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی نیاز است. همچنین کارت عضویت باید دارای اعتبار باشد و مدت عضویت آن به پایان نرسیده باشد.

ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه

در صورت نیاز به تائیدات دادگستری و امور خارجه باید دانشنامه ی تحصیلی صادر شده از طرف وزارت بهداشت در کنار ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی برای دادگستری و وزارت خارجه ارسال گردد.

هزینه ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی

هزینه ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی از فارسی به انگلیسی مطابق نرخنامه کانون مترجمان در سال ۱۴۰۰، مبلغ ۴۲ هزار تومان و ۲۰ هزار تومان هزینه دفتری به ازای هر نسخه است