ترجمه رسمی گواهی فنی حرفه ای

از معتبرترین مدارک آموزشی گواهینامه‌های فنی حرفه ای ایران هستند و اکثرادر کشورهای مهاجر پذیر دارای ارزش بالایی می باشند. اگر دارای چنین مدرکی هستید، بدون شک می‌توانید با ارائه ترجمه رسمی آن، امتیاز بخش تحصیلات عالیه را کسب کنید.

برای ترجمه رسمی مدارک فنی حرفه ای با مهر مترجم رسمی فقط ارائه اصل سند کافی می باشداما اگر به تاییدات دادگستری و امور خارجه نیز احتیاج دارید، مدارک‌تان باید به تایید سازمان فنی حرفه کشور برسد و مورد ارزیابی قرار بگیرد.

به دو صورت می توان برای گرفتن استعلام از سازمان فنی و حرفه ای عمل کرد:

۱- استعلام مدارک فنی و حرفه ای با شماره ملی متقاضی از طریق وب سایت سازمان فنی و حرفه ای که تنها مربوط به گواهینامه های صادره پس از سال ۹۴ است.

۲- استعلام از طریق نامه دستی بر روی سربرگ دارالترجمه که مربوط به گواهی های قبل از سال ۹۴ می باشد. که با مراجعه به دارالترجمه رسمی نامه ای را بر روی سربرگ دارالترجمه و ممهور به مهر همان دفتر مبنی بر استعلام گواهی آقا/خانم با مشخصات…….. دریافت می کند و می بایست این نامه را به سازمان فنی و حرفه ای برده و جواب استعلام دارالترجمه را اخذ کند.

حائز اهمیت است که از ابتدای سال ۱۳۹۲ و با توجه به قوانین سازمان فنی و حرفه ای، پاسخگویی به استعلامات تنها به دارنده گواهی نامه یا یکی از بستگان درجه اول وی صورت می گیرد و در غیر اینصورت شخص مراجعه کننده باید از طرف دارنده گواهی نامه وکالت نامه رسمی داشته باشد.

هزینه‌های ترجمه رسمی گواهی فنی حرفه ای

هزینه ترجمه رسمی گواهی فنی حرفه ای طبق نرخنامه مصوب اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی به شرح زیر می باشد:

  • هزینه ترجمه رسمی گواهی فنی و حرفه ای به زبان انگلیسی ۶۰،۰۰۰ تومان
  • هزینه ترجمه رسمی گواهی فنی و حرفه ای به زبان‌های غیرانگلیسی ۷۲،۰۰۰ تومان

ترجمه رسمی گواهی فنی و حرفه ای با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه

اگر  تاییدیه‌های وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه لازم دارید ارائه اصل گواهی فنی و حرفه ای الزامی است.

باتوجه به قوانین وضع شده از سوی ریاست امور مترجمان رسمی قوه قضائیه، هنگام تایید ترجمه رسمی گواهی فنی حرفه ای، اصل گواهی همراه با برگه استعلام سازمان فنی و حرفه ای باید توسط مسئول مربوطه در وزارت دادگستری و امور خارجه رویت شود.

توجه داشته باشید که  قبل از اقدام به ترجمه از مورد نیاز بودن تاییدات دادگستری و خارجه اطمینان حاصل کنید تا از پرداخت هزینه های اضافی جلوگیری شود.

  • هزینه تایید وزارت دادگستری برای گواهی فنی حرفه‌ای ۶۵،۰۰۰ تومان
  • هزینه تایید وزارت امور خارجه برای گواهی فنی حرفه‌ای ۱۰،۰۰۰ تومان

مدت زمان برای گرفتن تاییدات دادگستری و خارجه ۳ روز کاری است که یک روز آن برای دادگستری و ۲ روز دیگر برای امورخارجه می باشد.