چگونه مترجم رسمی شویم؟

در ایران هم مانند بقیه کشورها فعالیت مترجم رسمی تحت نظارت قوه قضاییه است. شغل مترجم رسمی حائز اهمیت ترین شغل ثبت شده و پولسازی است که به طور رسمی در صنعت ترجمه کشور ایران به ثبت رسیده است. شخصی که به عنوان مترجم رسمی فعالیت می کند، مسئولیت ترجمه اسناد و مدارک از جمله ترجمه رسمی مدارک تحصیلی، مدارک هویتی و … را برعهده دارد.

شرایط مترجم رسمی شدن

هر  کشوری دارای پروسه متفاوتی هست و این که چگونه مترجم رسمی شویم به قوانین ان کشور برمی گردد. در کشور ایران مجری رسیدگی به این امر قوه قضاییه است و نهاد مستقیم بررسی این موضوع سازمان اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه است. مترجمان رسمی پس از پشت سر گذاشتن امتحان کتبی، مصاحبه علمی، تایید از جانب مقامات امنیتی و گذراندن کارآموزی در مراسم تحلیف شرکت نموده و مشغول کار میشوند.

در دوران های گذشته، اداره فنی قوه قضاییه که در کاخ دادگستری واقع است مجری برگزار کننده آزمون مترجم رسمی بوده است. متاسفانه برعکس آزمون وکالت، این آزمون به شرایطی همچون کمبود مترجم رسمی بستگی دارد و همچنین در زمانهای مشخصی برگزار نمیشود.

مدیر کل سابق اسناد و امور مترجمین رسمی در مصاحبه ای که قبل از آزمون با ایسنا داشته اعلام کرده بود:

“فرمول مشخص کردن تعداد مورد نیاز داوطلبین در تهران مساوی است با تعداد مترجمان ماهر و کارآزموده و همچنین تعداد مترجمین مورد نیاز در رشته زبان های نادر که آمار بر اساس این نیاز اعلام گردیده است.”

وی همچنین خاطرنشان کرد:

“به منظور کمک به شرایط بازار ترجمه تعداد مترجمانی که جایگزین مترجمین غیرفعال یا متوفی شده اند نیز در این آمار در نظر گرفته نشده است. در استان ها ملاک انتخاب و تعیین درخواست دادگستری استان که ارزیابی آن با مقدار اسناد موجود در آن استان ارزیابی گردیده است می باشد.“

در آزمون اولیه تعداد اشخاص مورد نیاز طبعا بالا خواهد بود اما در آزمونهای بعدی این تعداد کاهش یافته و فقط برای جایگزینی افراد با مترجمین غیرفعال یا متوفی صورت خواهد گرفت.”

آزمون مترجمی رسمی دادگستری

این آزمون در دو مرحله تستی و تشریحی برگزار میگردد که امتحان تستی آن در سطح تافل بوده و کسانی که حد نصاب نمره تستی را کسب کنند به مرحله آزمون تشریحی راه می یابند. به طور کلی اشخاصی که دارای مدرک فوق لیسانس زبان هستند نیازی به شرکت در آزمون تستی ندارند.

آزمون کتبی نیز شامل یک یا دو متن جهت ترجمه از فارسی به انگلیسی و بالعکس( یا هر زبانی که داوطلب جهت شرکت در آن ثبت نام نموده) است که غالبا متون از موارد حقوقی، قراردادها، وکالت نامه ها و پروتکل های سازمان های بین المللی همچون سازمان ملل متحد میباشد.

افرادی که تمایل به شرکت در آزمون مترجمی رسمی دارند  الزاما باید دارای اشراف کلی بر متون حقوقی ( هم زبان فارسی و هم زبان مقصد) را داشته باشند.

زمان اعلام نتایج آزمون جذب مترجمان رسمی

نتایج آزمون تستی در مرحله اولیه از طرف سازمان سنجش به اداره کل اعلام می گردد.

مطالعه مقاله زیر هم به شما عزیزان پیشهاد می شود: