مراحل ترجمه رسمی

در مرحله ابتدایی اهمیت مراحل ترجمه رسمی به دلیل نیاز سازمان ها و سفارت هاب مربوطه به شناخت و بررسی اسناد و مدارک و همچنین پرونده ی متقاضیان به زبان خودشان است و این اسناد و مدارک از آنجایی که جهت استفاده استناد قانونی قرار خواهد گرفت، باید توسط یک مترجم رسمی و معتمد و مورد تایید قانون کشور مبدا باشد، در آن صورت ترجمه آن ها انجام می شود.

توسط مترجم رسمی، ترجمه ای که روی سربرگ مخصوص وی و با امضاء و مهر ثبت شده او انجام گردد، ترجمه رسمی می نامند. چنین ترجمه ای را معمولا سفارت خانه ها می پذیرند؛ اما در برخی کشورها و یا شرایط دریافت تاییدات وزارت امور خارجه و دادگستری نیز لازم است.

 1- افراد متقاضی که جهت انجام ترجمه رسمی مدارک خود می باشند، باید به دارالترجمه رسمی مورد نظر خود اصل این اسناد و مدارک را  ارائه نمایند؛ اما توجه نمایند قبل از آن باید برخی از اسناد و مدارک هنگامی قابل ترجمه رسمی می باشند که به سازمان صادرکننده جهت تایید رسیده باشد.

همچنین برای انجام ترجمه رسمی برخی مدارک  و اسناد نیاز به اسنادی به عنوان مدارک پشتیبان نیاز می باشد که اصل آن ها در زمان انجام ترجمه رسمی باید نزد مترجم رسمی وجود داشته باشد، چراکه ترجمه رسمی گواهی کار  نمونه ای می باشد که در گواهی رتبه تحصیلی افراد مهندس، دکتر و غیره ذکر گردیده باشد، ارائه اصل مدرک تحصیلی لازم و الزامی می باشد. بررسی کردن شرایط مدارک و اسناد بعد از اولین مرحله جهت ترجمه رسمی باید به دارالترجمه رسمی ارائه گردد.

  2- برای ترجمه رسمی بعد از مهیا نمودن شرایط اسناد و مدارک، باید اصل اسناد و مدارک مورد نظر خود را به دارالترجمه رسمی مورد نظر ارائه نمود؛ به جز آن در شرایط خاصی دقت نمایید که چگونگی تایید مدارک دستورالعمل اجرایی آمده باشد، چرا که کپی اسناد و مدارک قابل ترجمه رسمی نمی باشند.

احتمال خطای مترجمان رسمی شاغل در دفاتر ترجمه را پی خواهند داشت و با انتخاب کردن دارالترجمه ای معتبرکه متخصصین با تجربه و حرفه ای در اختیار دارد می تواند به احتمال بروز خطاهای هرچه کمتر کمک نماید. همچنین بهتر است پس از تحویل گرفتن ترجمه درخواستی توسط خود فرد ، اطلاعاتی مانند نام، تاریخ ،شماره و موارد دیگر را به خوبی بررسی کند تا جلوگیری از اینگونه اشتباهات رایج به عمل آورد.

 3- مرحله بعد، اصلی ترین مراحل ترجمه رسمی است؛ این مرحله توسط یک مترجم رسمی شاغل در دارالترجمه که مورد تایید قوه قضاییه بوده انجام می شود. با انتخاب کردن یک دارالترجمه رسمی معتبر میتوانید مطمئن باشید که ترجمه درست و معتبری را تحویل خواهید گرفت.

در این مرحله دارالترجمه رسمی یک کپی از تمام صفحات اسناد و مدارک ترجمه شده همراه با امضاء و مهر مترجم رسمی دارالترجمه تهیه می نماید و آن را به سازمان قوه قضاییه ارائه می دهد تا ترجمه اسناد و مدارک توسط اداره امور مترجمین رسمی قوه قضاییه تایید گردد.

   4- پس از پایان مراحل ترجمه رسمی، در صورتی که نیاز به دریافت تاییدات وزارت خارجه و وزارت دادگستری باشد باید اسناد و مدارک به این وزارت خانه ها ارسال گردد، معمولا این مرحله توسط مترجم رسمی یا کارشناسان رسمی دارالترجمه انجام می گیرد، زیرا علاوه بر آشنایی کامل آنها با روال انجام فعالیت در مدت زمان دریافت تاییدیه ها نیز صرفه جویی می گردد.

البته بسیاری از سازمان ها، سفارت خانه ها و دانشگاه ها تنها ترجمه رسمی اسناد و مدارک را کافی می دانند و لازم به تاییدات وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری ندارند؛ پس برای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه اضافی در صورت نیاز یا عدم نیاز سفارت به تایید اسناد و مدارک مطمئن گردید.

  5- بر اساس نرخنامه ترجمه رسمی هزینه انجام ترجمه رسمی و دریافت تاییدات که سالانه توسط کانون مترجمان سازمان قوه قضاییه صادر می گردد، توسط دارالترجمه ها دریافت می گردد. در آخر دارالترجمه رسمی اصل مدارک و اسناد شما را به صورت پلمپ شده به همراه ترجمه های تایید شده به شما تحویل خواهد داد.

البته انجام تمامی این مراحل به صورت اینترنتی در دارالترجمه رسمی آنلاین وجود دارد که در این روش ارسال و دریافت اسناد و مدارک توسط پیک دارالترجمه انجام می گیرد. بعد از دریافت استاد و مدارک به همراه ترجمه های مورد نظر، باید آنها را به سفارت مورد نظر ارائه نمایید و منتظر اخذ زمان مصاحبه و یا تاییدات درخواست باشید.

تفاوت میان ترجمه رسمی با ترجمه غیررسمی

به ترجمه مدارک و اسنادی که بروی سربرگ سازمان قوه قضاییه دارای مهر و امضاء رسمی قوه قضاییه به زبان ترجمه شده است را ترجمه رسمی گویند ، همچنین می توانید در صورت نیاز ترجمه رسمی را به تاییدات اداره مربوطه در امور خارجه و وزارت دادگستری نیز برسانید.

به تمام ترجمه هایی که برروی سربرگ رسمی نیاز به امضاء و مهر سازمان قوه قضاییه نباشد

ترجمه غیر رسمی می‌گویند از قبیل:
ترجمه متون

مقالات علمی

ترجمه کتاب

بروشور

کاتالوگ

سایت

فایل صوتی

فیلم و..

دارالترجمه رسمی مهاجران | ترجمه رسمی مدارک